Dags för Kompetensmässan Halland

Den 14 februari arrangeras Kompetensmässan Halland i Falkhallen i Falkenberg. Mässan anordnas av Arbetsförmedlingen och medfinansiärer är Länsstyrelsen i Hallands län, Region Halland, och Falkenbergs Näringsliv.

På mässan har besökare möjlighet att träffa utställare och lyssna på föredrag om bland annat framtidens arbetsmarknad, nya sätt att rekrytera och storytelling inom företagande.

- "Mässan stärker näringslivets möjlighet till rekrytering och ökat samarbete med utbildningsanordnare. Det gynnar utbildning, jobb och företagande inom länets gemensamma prioriteringar som besöksnäring, gröna näringar och hälsoinnovation. Genom Kompetensmässan vill vi jobba för en hållbar regional tillväxt och att Halland ska vara en stark kunskapsregion med en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad," säger Lovisa Ljungberg enhetschef på utvecklingsenheten.

Länsstyrelsen är med som utställare

En del av den statliga arbetsgivarstrategin är att profilera oss som attraktiv arbetsgivare där myndighetens samhällsnyttiga uppdrag är en grund för att attrahera rätt kompetens. Vi vill identifiera kompetenser för att bättre möta framtidens krav och bidra till att nå verksamhetens mål på ett effektivt sätt.

Program för dagen:

Klockan 08:30 till 12:00, träffas representanter från olika myndigheter, kommuner, näringslivet och utbildningssektorn. Syftet är att ytterligare förbättra samverkan mellan de olika aktörerna för att hitta nya lösningar på länets kompetensförsörjningsproblem på kort och lång sikt.

Klockan 13.00 öppnar mässan för besökare.

Fokus på hela länets arbetsmarknad

Det är första gången som Halland satsar på en regional mässa med fokus på hela länets arbetsmarknad. Besökare från hela länet välkomnas att besöka mässan i Falkenberg och det möjliggörs genom att det anordnas gratis bussar från de olika Arbetsförmedlingskontoren i Laholm, Hyltebruk, Halmstad, Varberg och Kungsbacka.

All information om tider, utställare och aktiviteter finner man i mobilapplikationen "Kompetensmässan 2018".

Jobbmässan är öppen för besökare mellan klockan 13:00-18:00 i Falkhallen, Nyhemsplan 1, Falkenberg.

Inbjudan besökare Kompetensmässan Halland.pdf