Ny film från lodjursinventeringen som avslutas idag

I samband med lodjurens brunstperiod avslutas länsstyrelsernas inventering av lodjur den sista februari i hela landet. På en film som är tagen utanför Kinnared i Hylte kommun kan vi se att lodjurshannen Lore börjat ropa allt mer intensivt.

– Vårt uppdrag är att försöka beräkna det antal honor som har ungar, berättar Martin Broberg, naturvårdshandläggare och inventeringsansvarig på Länsstyrelsen.

I år har vi i Halland börjat använda viltkameror för att försöka få lodjur på bild. Kamerorna är ett komplement till inventering på spårsnö. Tyvärr har vi inte lyckats få unika bilder av hona med ungar, men vi har lyckats få flera bilder av ensamma lodjur. Det betyder att både tekniken och vår utarbetade metodik fungerar. Om det blir ytterligare snöfattiga vintrar skulle vi behöva utveckla metoden med kameror ytterligare. Sammanställningen av inventeringen påbörjas nu regionalt och nationellt. Resultatet förväntas kunna presenteras senare i vår.

 

På filmen ser vi lodjurshannen Lore ropa intensivt. Lodjuren ropar efter varandra under brunsten, från slutet av februari till början av april.

Kan vara svårt att tyda spåren

Lodjuren lever mestadels ensamma och det är främst honor med ungar som går tillsammans.

–  Det är detta beteende vi lutar oss mot då vi på spårsnö avgör om det är ett eller flera djur som rört sig i sällskap. Det kan vara riktigt lurigt att bestämma antalet djur längs en spårlöpa. Även om det är flera spår på ett ställe kan det ändå vara från ett och samma djur. Ett ensamt djur kan röra sig i kringelikrokar och kan komma tillbaka i samma spår eller gå alldeles jämte den första spårlöpan. Här gäller det att traska runt och reda ut varje vända. Det kan ungefär liknas vid att knyta upp trassel på en tråd. Eftersom åldern på spåren måste vara olika finns det ibland lite knep att ta till för att avgöra detta, förklarar Martin Broberg.

Ungarna trampar i sin mammas spår 

En annan klurighet är att bestämma om det är flera olika lodjur som har gått i samma spår. Ungarna är experter på att följa och trampa precis i sin mammas spår.

Här gäller det för den som inventerar att följa det ensamma spåret tills det plötsligt delar upp sig i flera. Detta sker oftast då djuren har stött på ett hinder. En unge väljer inte sällan att ta sig förbi på ett annat ställe än den vuxna och mer långbenta individen. Efter några kilometers spårande och ett antal sådana delningar senare kan vi förvissa oss om att det är flera djur som gått tillsammans. Lodjurens oemotståndliga lust att leka eller balansera på stenmurar och annat kan också lämna spår som avslöjar antalet djur.

I mars månad inträder lodjurens brunstperiod. Det betyder att hannar och honor söker upp varandra och rör sig tillsammans. Skulle det vara snö i mars kan alltså spår efter två individer vara två vuxna djur, istället för en hona med sin unge.


 Hjälp till att rapportera rovdjur

​Länsstyrelsen har särskild inventeringspersonal som i fält kvalitetssäkrar spår och spårtecken efter rovdjur i länet. Även allmänhetens observationer av rovdjur är viktiga för arbetet med att kartlägga antal och utbredningen i länet.

Rapportera rovdjursobservationer genom att ringa 010 - 224 34 00 eller via webbplatsen Skandobs. För att en observation ska räknas till inventeringsresultatet måste den ha dokumenterats av Länsstyrelsen genom spårning eller kontroll av bildmaterial.