Länsstyrelsen vill sprida kunskap om antibiotikaresistens

Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13–19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus. Länsstyrelsen är en av 25 myndigheter som står bakom informationsinsatsen Skydda antibiotikan. 

​– Det är viktigt att vi skyddar antibiotikan då det är ett av de mest värdefulla läkemedel vi har. Om vi inte längre har effekt av antibiotika får detta väldigt svåra följder och vi kanske inte kan genomföra operationer som idag är rutiningrepp. Alla kan bidra till att antibiotikan ska fungera även i framtiden. Att vara noga med sin handhygien och bara använda antibiotika då det är absolut nödvändigt är åtgärder som var och en kan göra, säger länsveterinär Viveca Eriksson.

I flera av Länsstyrelsens uppdrag ingår även ett arbete mot antibiotikaresistens, det handlar till exempel om kontroll och tillsyn över djurskydd, hygienregler på djurkliniker, läkemedel på gård och samarbete med veterinärer, smittskyddsläkare och kommuner gällande smittskydd.

Utan fungerande antibiotika kan vanliga sjukdomar återigen bli dödliga. I Sverige står 25 myndigheter och organisationer inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön tillsammans bakom informationsinsatsen Skydda antibiotikan. Syftet är att sätta ljus på hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla måste hjälpa till att skydda den.

I samband med World Antibiotic Awareness Week lanseras den nya webbplatsen skyddaantibiotikan.se. Där finns bland annat information om vad var och en kan göra för att bidra till att bromsa utvecklingen. Allt material, inklusive filmer, finns för nedladdning och får gärna användas och spridas.