Beslut om älgjakten 2017-2018

Den andra måndagen i oktober startar traditionsenligt älgjakten. Länsstyrelsen har nu beslutat om jakttider och fällavgifter för årets älgjakt.
jägare med hund

​Jakttiden är lång och pågår i de flesta älgskötselområden till den sista februari. Inom licensområden kan jakttiden variera något i olika delar av länet och för att vara säker på när jakttid råder kan man redan nu läsa Länsstyrelsens årliga rambeslut. Jakttiden inom oregistrerade marker är tre dagar.

Länsstyrelsen skickar nu ut beslut till alla som har registrerat älgjaktmark i Hallands förvaltningsområden. I dessa beslut kommer det att finnas information om vad som gäller inom varje enskilt område.

Länsstyrelsen rekommendationer

• Älgko ska inte fällas innan hennes kalvar har fällts.

• Älgskötselområden ska, om nödvändigt, fatta beslut om åtgärder under jaktperioden som leder till att 100 procent nyttjandegrad uppnås.

• Inom älgskötselområden ska jakten under den senare delen av jaktperioden vara riktad mot områden med omfattande älgbetesskador eller mot områden med risk för omfattande älgbetesskador.

• Om Länsstyrelsen inte meddelat annat ska licensområden eftersträva en jämn könskvot bland fällda vuxna älgar, mellan och inom år.

• Kalvavskjutning ska påbörjas första jaktdagen.

 

Länsstyrelsens rambeslut för älgjakt 2017/2018