Bevakningsföretag

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av Länsstyrelsen.

För att få driva bevakningsverksamhet i företagsform måste man ha tillstånd (auktorisation). Sådan meddelas av Länsstyrelsen. För att få tillstånd krävs att verksamheten ska drivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt som överensstämmer med god sed i branschen. Verksamheten får inte bedrivas med olämplig inriktning, till exempel som polisverksamhet.

Länsstyrelsen är även tillsynsmyndighet för bevakningsföretag.

Vidare godkänner länsstyrelsen väktare för tjänstgöring i bevakningsföretag.

Förteckning över auktoriserade bevakningsföretag finns hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 

Fr.o.m. den 1 juli 2012 sköts ärenden kring bevakningsföretag av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

KONTAKT
Rättsenheten
010-224 40 00
ratts.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

Mer information om bevakningsföretag finns på deras webbplats >>