Vattenarkiv

I Länsstyrelsens arkiv finns tillstånd till dikningsföretag (även kallade sänkningsföretag och markavvattningsföretag) samt täckdikningsplaner.

Om du vill begära ut dessa laddar du ner den ifyllbara PDF-filen Förfrågan ur vattenarkivet och fyller i dina uppgifter i den. När du fyllt i blanketten skickar du den till halland@lansstyrelsen.se så hanterar arkiv- och diariefunktionens personal din förfrågan. Det går också att skriva ut blanketten och skicka den per post till Länsstyrelsen i Halland, 301 86 Halmstad.

Bifogat till blanketten finns även information om vad Länsstyrelsen tar ut i avgift vid begäran om allmän handling.

Saknar du uppgifter om det dikningsföretag du eftersöker i samband med att du ska fylla i blanketten kan du använda dig av Länsstyrelsens karttjänst webbGIS.