Projekt Hertingforsen

Restaurering av Hertingforsen har slutförts. Den gamla kraftverksdammen har sprängts och i den nya åfåran som skapats kommer minst 11 kubikmeter vatten per sekund att rinna.  Läs mer om Hertingprojektet på kommunens hemsida
Projekt Hertingforsen

Åtgärderna innebär att både uppvandrande och utvandrande laxfiskar får förbättrade vandringsmöjligheter. Även ål, nejonögon och andra arter får fria vandringsvägar och nedvandrande fiskarter ska klara sig oskadda förbi kraftverkens turbiner.

Projekt Hertingforsen
Hertingforsen efter restaurering.