MEK-rådet

För länets miljö-, energi- och klimatarbete finns en referensgrupp: MEK-rådet. Syftet med rådet är att viktiga miljöaktörer i länet ska träffas för att dra upp riktlinjer för det gemensamma arbetet inom miljö, energ och klimat samt att det arbete som planeras återkopplas till respektive organisation.
Landshövdingen är ordförande i MEK-rådet som för tillfället består av representanter från Region Halland, kommunerna, Trafikverket, Hallandstrafiken, LRF, Naturskyddsföreningen, Högskolan i Halmstad, HEM, Skogsstyrelsen, Stena Recycling, Varberg Energi, EMC, HFAB och TEK. Rådet träffas två gånger per år.

Kontakta oss

Miljömålssekretariatet på Länsstyrelsen:

Jennie Thronée
010-22 43 365

Helena Westberg
010-22 43 411