Miljömålskonferens 2016

Höstlandskap

Miljömålskonferens: Hallands landsbygd och vatten – resurser i miljömålsarbetet 

När vi för 13:e året arrangerar miljömålskonferens uppmärksammar vi Hallands landsbygd. På konferensen lyfter vi fram frågor kring landsbygdsföretagande, exploatering av jordbruksmark, vatten samt miljöläget i Halland.

Föreläsarnas presentationer:
Inledning, Lena Sommestad
Vad krävs för att nå ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik
Landsbygdsföretagens roll i miljömålsarbetet. Helene Andersson och Martin Johansson
Möjligheter i nya Landsbygdsprogrammet, Kristin Ovik
Se jordbruksmarkens värde, Martin Sjödahl
Hur mår Halland 2016? Marie-Helene Bergstrand och Jennie Thronée
GoodStream - Ett projekt i Trönningeån, John Strand
Dialog för vattenförvaltningens strategiska utmaningar, Hanna Tornevall
Beskrivning av ett halländskt vattendrag, Petra Bragée