Upphandling för Giftfri miljö

Mars 2017

Hur upphandling kan användas som verktyg för en giftfri vardag var temat när Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen var på besök i Halland. Ett trettiotal deltagare, där tjänstemän från både miljö- och upphandlingssidan var i majoritet men även några företagare och politiker deltog.

I det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen som uppdaterades 2016 med en del om Giftfri miljö är en av åtgärderna Ökad kompetens om miljökrav i upphandling vilket var bakgrunden till arrangemanget av denna kunskapshöjande dag.

Att världsförbrukningen av kemikalier har ökat från 7 miljoner ton till 400 miljoner ton på 50 år ger en bild av omfattningen på problematiken. Viktiga områden att arbeta med är ändrad konsumtion och offentlig upphandling.

I presentationerna från dagen finns bra exempel och matnyttiga länkar till verktyg i upphandlingen.

KEMI:s presentation
Upphandlingsmyndighetens presentation

 Content Editor