Energi och klimatpåverkan

Länsstyrelsen samordnar och driver på det statliga energi- och klimatarbetet för en hållbar utveckling i länet. Genom att öka andelen förnybar energi och använda energin på ett effektivt sätt kan vi minska länets klimatpåverkan.

Energi- och klimatstrategi

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner och andra regionala aktörer arbetat fram en energi- och klimatstrategi som visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen. Genom smarta energilösningar och klimatmedvetna medborgare kan målen nås.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen roll är att samordna det regionala energi- och klimatarbetet samt att planera och genomföra insatser och åtgärder i samverkan med andra lokala och regionala aktörer. 

Länsstyrelsen roll är att samordna det regionala energi- och klimatarbetet samt att planera och genomföra insatser och åtgärder i samverkan med andra lokala och regionala aktörer. 

Inom Landsbygdsprogrammet fokuseras alltmer på åtgärder som minskar jordbrukets utsläpp av klimatpåverkande gaser samt åtgärder som ökar produktionen av förnybar energi. 

Med samhällsplanering byggs samhället långsiktigt och ger förutsättningarna för bebyggelse och infrastruktur. Översiktsplaner, detaljplaner, energiplaner, planering för vindkraft, bostadsplanering samt samordning av arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat är några exempel på vad Länsstyrelsen gör inom området.

Länsstyrelsens har även tillsyn och handläggning av energistöd samt handlägger tillståndsansökningar för produktionsanläggningar av förnybar energi, exempelvis vindkraft.