Energi- och klimatstöd till företag

Det finns flera riktade stöd och satsningar för att hjälpa företag att arbeta med energi- och klimatåtgärder i verksamheten. Länsstyrelsen och Energikontoret Region Halland har i uppdrag att särskilt stödja företag i detta arbete.
Mer information om de olika satsningarna och stöden finns under respektive rubrik i vänstermenyn.

 Här har vi samlat information om energi- och klimatstöd till företagare