Miljö och klimat

vindkraftverk i halland

Här kan du söka tillstånd och bidrag inom miljö- och klimatområdet. Du kan också få mer information om miljö- och klimatarbetet i länet. Länsstyrelsen samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

 Vad vill du göra?

Söka stöd inom klimat och energi

 

Söka LOVA-bidrag för vattenvård

 

Veta mer om förorenade områden

 

Läsa om miljöfarlig verksamhet

 

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
E-post: halland@lansstyrelsen.se

 Content Editor

Kalender

​Utbildningar, seminarier, kurser och temadagar. Länsstyrelsen arrangerar många olika aktiviteter. Ta gärna en koll i vår kalender

 Hållbarhetsbroschyr 2014

Hållbarhetsbroschyr 2014