Vigselförrättare

För bestämmande av dag för vigsel och vigselförrättare hänvisas till respektive kommun eller kontaktuppgifter enligt nedan.

Halmstads kommun

Eva Andersson-Sköld
Anders Bergenek
Fredrik Geijer
Göran Hegen
Rose-Marie Henriksson
Bertil Nilsson
Gunnel Nilsson
Torleif Nordgaard
Ann-Christin Olsson
Assar Persson
Anders Rosén
Ingegärd Sahlström
Ann-Charlott Mankell
Liselotte Svensson
Mats Wallmark
Ulla Winblad
Jenny Axelsson
Ann-Charlotte Westlund
Jenny Hagesjö 
Marcus Nilsson
Camilla Berthilsson

Hylte kommun

Per Borg
Britt-Marie Börjesson
Sylvia Sjöö
Kenneth Svensson
Lennart Ohlsson
Micael Arnström
Anna Roos
Ronny Löfquist

Varbergs kommun

Ingemar Andersson
Rune Andersson
Inger Brosved
Kristina Hylander
Bertil Jagebro
Marita Johansson
Christina Josefsson
Vivi-Anne Karlsson
Peter Lindahl
Martina Scheers
Margita Stralforss
Carina Svarvali
Anette Svensson
Jan Öberg
Annika Dahlstrand Eneling

Kungsbacka kommun

Maj Forsberg
Elisabeth Blide
Inger Larsson
Eva Borg
Ingrid Johansson
Eva Kataoka
Lennart Kollmats
Ingalill Kämmerer
Pigge Lindén
Margareta Lundberg
Ulf Persson
Maj-Britt Rane Andersson
Per Ödman
Johannes Dagemark
Cajsa Löfmark
Roger Larsson
Christian Haneson  

Falkenbergs kommun

Stig Agnåker
Marie-Louise Wernersson
Majlis Wolfhagen
Marcelle Farjallah
Mustapha Radi
Agneta Elofsson
Angela Malmgren

Laholms kommun

Ingela N Eriksson
Roland Gottfridsson
Eric Karlsson
Stina Lindberg
Anne-Kjerstin Löfstedt Schultz
Gunnar Ahlgren
Ann-Christine Gustavsson

Hallands län

Landshövding Lena Sommestad
För kontakt med Landshövding Lena Sommestad som vigselförrättare hänvisas till Landshövdingens sekreterare Ann-Katrin Ahlstedt, Tel 010-224 32 02 (direkt), mail: ann-katrin.ahlstedt@lansstyrelsen.se

Lagman Pia Johansson
För kontakt med Lagman Pia Johansson som vigselförrättare hänvisas till e-postadress pia.johansson@dom.se, telefon 035-15 25 49 (arb) eller 0708-57 75 69 (privat).

Länsråd Jörgen Peters
För kontakt med Länsråd Jörgen Peters som vigselförrättare hänvisas till e-postadress jorgen.peters@lansstyrelsen.se.