Röstkort

Röstkort skickas till dig som har rätt att rösta. På röstkortet står det till vilka val du har rösträtt i samt vallokalens adress och öppettider. Vallokalen är bara öppen på valdagen. På kortet finns även information om andra sätt att rösta.

Valmyndigheten skickar ut röstkorten den 2-7 maj för val till Europaparlamentet och 21-27 augusti till Riksdag, kommun och landstingsval.

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Röstkortet används för att skicka rösten till vallokalen i det valdistrikt som du tillhör. Det är där som rösten räknas. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras. Information om röstningslokaler finns på Valmyndighetens webbplats.  

För att få rösta måste du visa en id-handling (om du inte är känd av röstmottagaren). Detta gäller alla ställen där man kan rösta. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste visa en id-handling.  

Stämmer inte uppgifterna i röstkortet?

De uppgifter som finns på röstkorten är de som gällde 30 dagar före valdagen. Om uppgifterna på röstkortet är felaktiga eller om du anser dig vara felaktigt utesluten ur röstlängden kan du begära att uppgifterna rättas.  

Du begär rättelse hos Länsstyrelsen senast den 13 maj för val till Europaparlamentet och senast den 2 september för riksdag-, kommun- och landstingsval.  

Behöver du nytt röstkort?

Om du inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan ett så kallat dubblettröstkort skrivas ut. Du kan kontakta Valmyndigheten, kommunen eller Länsstyrelsen.  

Har du skyddad identitet och behöver ett nytt röstkort ska du kontakta oss.  

Befinner du dig utomlands går det att kontakta en utlandsmyndighet för att begära ett dubblettröstkort.