Ansvariga myndigheter för räddningstjänst

  • Kommunerna: Kommunal räddningstjänst (allt som inte är statlig räddningstjänst).
  • Kustbevakningen: Sjöräddning miljö.
  • Luftfartsverket: Flygräddning.
  • Länsstyrelsen: Kärnteknisk olycka.
  • Polismyndigheten: Efterforskning av försvunna personer.
  • Sjöfartsverket: Sjöräddning liv