Regional samverkan & nätverk

Vid en kris eller större olycka är det viktigt att myndigheter
och organisationer snabbt och effektivt samarbetar för att lösa de problem som uppstår. Därför har länsstyrelsen tillsammans med en rad olika organisationer tagit fram en samverkansstrategi.
Samverkan

Strategin för samverkan i Hallands län uttrycker en gemensam vilja att skapa ett helhetsperspektiv vad avser krishantering. Den bärande idén är att vi behöver se bortom organisatoriska gränser, dock utan att frånta någon organisation eller aktör sitt ansvar.

Vår vilja i Halland är att genom:

  • Ett helhetsperspektiv avseende krishanteringen
  • Regeringens mål och ambitioner
  • De grundläggande nationella principerna för krishantering
  • Förutsättningen med det geografiska områdesansvaret

Till höger hittar ni strategin i sin helhet som pdf.

 

 Relaterade dokument