Brandrisk och eldningsförbud

Under torra perioder gör SMHI dagliga prognoser för markfuktighet, skogsbrands- och gräsbrandsrisk. Vid stor brandrisk kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om eldningsförbud. Information om brandrisk och eventuella eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions sändningar och i lokalpressen samt på berörd kommuns telefon eller webbplats.
brand

Nuvarande eldningsförbud i Halland

Just nu råder inget eldningsförbud i Halland.

Observera att dagsaktuella upplysningar om eldningsförbud eller övriga förbjud av eldning enligt lokala föreskrifter lämnas av varje lokal räddningstjänst på telefon:

 • Laholm (lokala föreskrifter och eldningsförbud), 0430-159 70
 • Halmstad (lokala föreskrifter och eldningsförbud), 035-16 00 99
 • Hylte (lokala föreskrifter och eldningsförbud), 0345-718 50
 • Falkenberg (lokala föreskrifter), 0340-69 72 00
 • Varberg (lokala föreskrifter), 0340-69 72 00
 • Räddningstjänsten Väst (eldningsförbud), 010-219 30 00
 • Kungsbacka (lokala föreskrifter), 031-335 29 80
 • Räddningstjänsten Storgöteborg (eldningsförbud), 031-335 29 80

Vad gäller vid eldningsförbud?

Vid eldningsförbud är:

 • det helt förbjudet att göra upp eld i utomhus
 • grillning endast tillåtet vid särskilt iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-) som inte har kontakt med marken
 • det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus

Iordningsställd grillplats innebär en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. Engångsgrillar får inte användas, eftersom dessa inte har samma säkerhet som en vanlig grill.

Vid eldningsförbud rekommenderas:

 • att du bör undvika rökning i skog och mark.
 • att arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera) undviks.

Viktigt att tänka på vid brandrisk

Till alla som vistas i våra skogar uppmanar vi:

 • Röker du - var noga med att släcka cigaretten.
 • Använder du spritkök eller öppen eld - var noga med att släcka (obs eventuellt eldningsförbud) När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
 • Lämna inte glas i naturen.
 • Råd till dig som ska elda:
 • Ta reda på om det råder eldningsförbud (se kontaktuppgifter nedan)

Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt. Ha alltid uppsikt över elden.

 • Undvik att elda när det blåser. För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tillluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor.
 • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning
 • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn.
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Läs mer på Dinsäkerhet.se som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Mer information om brandrisk

Allmänna brandriskvarningar från SMHI: http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/brandriskkartor-5-dygn

MSB:s brandriskprognoser: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Skogsbrand--vegetationsbrand/Brandriskprognoser/

Ladda ner appen Brandrisk Ute på dinsäkerhet.se https://www.dinsakerhet.se/filmer/sakrare-fritid/brandrisk-ute/