Jodtabletter

Enligt regeringens direktiv gäller särskilda beredskapsåtgärder runt kärnkraftverken. En av säkerhetsåtgärderna är att dela ut jodtabletter till samtliga hushåll med flera inom den så kallade inre beredskapszonen vilken sträcker sig cirka 12-15 kilometer kring Ringhals kärnkraftverk.

Tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, delar länsstyrelsen ut jodtabletter och informationsbroschyrer om strålning samt vad man ska göra om det går ett larm. Vart femte år förnyas både jodtabletter och broschyrer till samtliga hushåll, fritidshus och företag inom den inre beredskapszonen kring Ringhals. Detta skedde senast 2016 vilket betyder att nästa gång det sker är 2021. Dock sker en fortlöpande utdelning av jodtabletter till nyinflyttade i området.

När skall jag ta jodtabletter?

Du skall endast ta jodtabletter på uppmaning av länsstyrelsen eller Strålsäkerhetsmyndigheten. Information om dosering finns på asken samt i broschyren "Vid larm från kärnkraftverket Ringhals - gör så här".

Vad skyddar jodtabletter mot?

En kärnkraftsolycka kan i värsta fall medföra utsläpp av radioaktivt jod och vid inandning av sådan koncentreras den i sköldkörteln vilket ger en ökad risk för sköldkörtelcancer. Om man dock tar jodtabletter innan man nås av utsläppet, mättas sköldkörteln och den kan då inte ta till sig skadlig jod.  Barn är den allra känsligaste målgruppen för radioaktivt jod.

Ska jag lämna kvar jodtabletterna när jag flyttar, precis som man ska göra med RDS-mottagaren?

Nej, när du flyttar inom beredskapszonen kan du ta med dig jodtabletterna. De nya hyresgästerna i ditt gamla boende kommer att få tabletter och broschyrer utskickade till sig.

Uppdatering om jod-utdelningen 2016

Vid den nya utdelningen av jod 2016 blev det tyvärr lite problem med framtagningen av adresser inom inre beredskapszonen. Därav har boende även utanför den inre beredskapszonen råkat få jodtabletter. Ni som fått jodtabletter och inte bor i den inre beredskapszonen, får avgöra själva om ni vill behålla dem eller inte.