Introduktionsutbildningar

Länsstyrelsen genomför regelbundna introduktionsutbildningar på Ringhals för personal som ingår i kärnenergiberedskapen.

Allmänt

Utbildningen är riktad till den personal som kan komma att delta i beredskapsorganisationen om en olycka skulle inträffa vid Ringhals. Både nyanställda och personal som kan behöva repetera sina kunskaper är välkomna att delta. Målet med kursen är att deltagarna ska få en samlad bild av vilka roller och arbetsuppgifter myndigheterna m.fl. har som ingår i organisationen.

Program

Programmet för dagen är uppdelad i två delar. På förmiddagen informerar Ringhals om hur beredskapen och reaktorsäkerheten fungerar på kärnkraftverket. Vidare ingår ett studiebesök i en turbinhall samt information om strålskydd.

På eftermiddagen så kommer det i form av ett scenariospel informeras om hur kärnenergiberedskapen i Halland fungerar i stort. Länsstyrelsen i Hallands län, Polisen, Försvarsmakten, Kommunen i Mark, Kungsbacka och Varberg, Region Halland, Kustbevakningen och Räddningstjänsten Väst och Storgöteborg medverkar i spelet.