På gång inom regional samverkan för krisberedskap

Nedan listas vad som är på gång inom den regionala samverkan för arbetet med krisberedskap och riskhantering. Listan riktar sig främst till de som arbetar inom krisberedskapsområdet i Hallands län. Tipsa gärna länsstyrelsen om ni har aktiviteter som berör andra. Hör även av er om ni har frågor på innehållet i listan.

​Juni

13 Samverkansövning för kommunikatörer i samband med kvartalsprov utomhuslarm VMA.

15 Kartläggning av risker i sociala medier. Workshop för kriskommunikatörer

September

5 Samverkansövning för kommunikatörer i samband med kvartalsprov utomhuslarm VMA.   

8 Regionala rådets arbetsutskott. För särskilt inbjudna.

27-30 Regional samverkanskurs, RSK, operativ. Anmälan sker via egen organisation.

Oktober

19 Regionala rådets höstmöte. Inbjudan kommer separat.

November

10 Kärnenergiberedskapens introduktionsutbildning, Ringhals kärnkraftverk. Anmälan sker via egen organisation.

December

5 december Test av utomhuslarm VMA och RDS

6-7 Regional samverkanskurs, RSK, strategisk. Anmälan sker via egen organisation.