11313

SOS Alarm har fått regeringens uppdrag att inrätta ett särskilt informationsnummer för att komplettera och avlasta nödnumret 112. Numret 113 13 ska stödja ansvariga aktörer och förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser.
113 13

113 13 ska användas vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse.
Tänk på att alltid ringa 112 i en nödsituation.

Om man ringer 112 fast man borde ha ringt 113 13 kommer uppringaren att bli hänvisad att ringa 113 13 istället.  Om man har ett ärende som egentligen ska hamna hos nödnumret 112 kommer man att bli kopplad dit.

Läs mer på SOS-Alarms webbplats