#Delapådet - en kampanj om föräldraskap och föräldraledighet

Länsstyrelserna presenterar kampanjen #delapådet, en kampanj om normer kring föräldraskap och föräldraledighet.

​Utgångspunkten för kampanjen är den nationella jämställdhetspolitiken och delmålet "En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet". Utöver det obetalda hem- och omsorgsarbetet berör ett jämställt föräldraskap också frågor om ekonomi och makt. 2015 tog kvinnor ut 74 procent av alla uttagna föräldradagar medan män tog ut 26 procent. Föräldraledigheten är givetvis inte allt – men det är en viktig början.
- Vi hoppas att med denna kampanj, sprida kunskap om föräldraledighet och skapa en diskussion kring vilka normer som påverkar föräldraskapet, säger Urszula Hansson, särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Hallands län.

Genom tryckta affischer med texter som "Ska du redan börja jobba? Är det verkligen bra för barnet?... fick ingen pappa någonsin höra" hoppas Länsstyrelserna väcka uppmärksamhet och skapa diskussion kring frågan om delat föräldraansvar. Kampanjen kommer också att drivas i sociala medier under hashtag #delapådet samt på webben www.delapådet.se där fakta och myter blandas med tips och exempel från föräldrar.

- Den största fördelen med att dela lika på föräldradagarna är att barnet får tillgång till båda föräldrarna! fortsätter Urszula Hansson. Sedan finns det många andra fördelar såsom att båda föräldrarna får en bättre förankring på arbetsmarknaden, högre lön och pension och en bättre karriärutveckling.

 

Ska du redan börja jobba? ... fick ingen pappa någonsin höra. Kampanjmaterial från delapådet 

 

​Fler kampanjer

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har under hösten också informerat om fördelarna med att dela lika på föräldradagarna.

Hos Försäkringskassan kan du som är förälder få inspiration till att dela mer jämställt och också öka kunskapen om varför det är viktigt.  

Pensionsmyndigheten förklarar hur småbarnstiden kan påverka din pension.

 Content Editor ‭[3]‬

​Svenska pappor tar i genomsnitt ut 24,8 procent av alla föräldradagar och det är endast 13 procent av föräldrarna som delar lika.

I Halland är det fler och fler män som tar ut pappaledighet, men även om siffrorna är positiva ligger länet under riksgenomsnittet. I jämförelse med övriga län ligger Halland på plats elva.

Pappors genomsnittliga andel av föräldraledigheten samt kommunplacering i landet:

Kungsbacka: 26,2%, plats 56
Varberg: 24,6%, plats 106
Halmstad: 23,5%, plats 149
Falkenberg: 23,4%, plats 161
Laholm: 23,2%, plats 172
Hylte: 20,5%, plats 268

Försäkringskassans statistik från 2013

 Content Editor ‭[1]‬

Kampanjen #delapådet har sin grund i de jämställdhetspolitiska målen, som utgår från de juridiska könen kvinna och man. Därmed utgår statistiken från juridiskt kön men det är viktigt att komma ihåg att alla individer inte identifierar sig enligt en tvåkönsnorm. Familjer kan också se ut på många olika sätt och mycket av den statistik och fakta som finns kan appliceras på olika föräldrakonstellationer.

Kampanjen är framtagen för länsstyrelserna av Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016.

www.delapådet.se

 Content Editor ‭[2]‬