Beviljade projekt 2017

Insatser som beviljats projektmedel enligt ersättningsförordningen (2010:1122) samt (2016:1364)

§37 projekt bosättning, ökad beredskap och kapacitet

Halmstad kommunIntegration och etablering Halland-Utbildning och information400 000
Hylte kommunBranschmatch Hylte429 285
Varberg kommunBostadsguide547 000
Halmstad kommunSamverkan och samordning för samhällsorientering i Halland420 000
Halmstad kommunTillsammans i Sverige435 493

 

§37a flyktingguider och familjekontakter

Varberg kommunCaféet på komedianten bjuder in till… 188 000
Varberg kommunCykelcontainern150 000
Falkenberg kommunProjekt Språkvän150 000
Hylte kommunVolontär/flyktingguide/språkvänsverksamhet475 000
Kungsbacka kommunProjekt körkraft, en internationell ungdomskör i Kungsbacka352 000
Falkenberg kommunÖka simkunnigheten bland nyanlända65 000

 

Tidiga insatser- verksamhet för asylsökande m fl.

NAVET VarbergDemokratiutbildning52 506
ABF HallandIntroduktionspaket-implementering536 500
Röda Korset HalmstadKvinnlig ledarskapsutbildning500 000
IM Individuell människohjälpSpråkfika212 869
Hyltebruks pastoratTrädgårdsodling,natur och hälsa-växande och berikande mötesplatser183 925
Studiefrämjandet HallandUpptäck närområdet i Spenshult och Oskarström7 200
SISU IdrottsutbildarnaIntroduktion i föreningslivet-ledarskapsutbildning på Spenshult265 000
Röda Korset VarbergInkludering via språk, demokrati, integration, nätverkande och samhällsvandringar80 000
Hallands bildningsförbundSamordnare på Spenshult302 000
Hallands bildningsförbundUtökad tjänst- verksamhetssamordnare på asylboenden319 000
Hallands bildningsförbundPengapott för insatser på Spenshult200 000
Röda Korset VarbergFotbollsprojekt II30 000
Hallands innebandyförbundIntegration via innebandy220 850
Vuxenskolan HallandSvenska och samhällskunskap för nyanlända165 000
Röda Korset HalmstadDelaktighet och god hälsa i Halmstad80 000
Rädda BarnenAsylsökande föräldrars egenmakt och engagemang105 780
Sveriges Sportfiske och FiskevårdsförbundIntegrationsfiske100 000
SensusMeningsfullhet, god hälsa och social delaktighet55 000

 

Tidigare beviljade insatser

2014

2015

2016