Beviljade projekt 2016

Insatser som beviljats projektmedel enligt §37 ersättningsförordningen (2010:1122)

Falkenberg kommun

SFI- inriktad mot teknik och industriområdet

Beviljade medel 431 437kr

 

Falkenberg kommun

Språkvän

Beviljade medel 700 000kr

 

Halmstad kommun

Ökat arbetskraftsutbud för näringslivet i Halland

Beviljade medel 900 000kr

 

Halmstad kommun

Bostäder till nyanlända

Beviljade medel 346 000kr

 

Halmstad kommun

Upplysning till asylsökande kring bostadsmarknadens lagar, regler och funktionalitet för ett sundare samhälle

Beviljade medel 204 000kr

 

Halmstad kommun

Språkvänner enskilda och företag

Beviljade medel 300 000kr

 

Hylte kommun

Älskade barn

Beviljade medel 300 000kr

 

Kungsbacka kommun

Öppna ditt hem för en nyanländ

Beviljade medel 113 563kr

 

Kungsbacka kommun

Älskade barn

Beviljade medel 150 000kr

 

Laholm kommun

Förstärkt busstrafik mellan Knäred och Laholm

Beviljade medel 265 000kr

 

Laholm kommun

Mötesplats Laholm

Beviljade medel 250 000kr

 

Laholm kommun

Älskade barn

Beviljade medel 410 000kr

 

Varberg kommun

Kulturguide

Beviljade medel 400 000kr

 

Varberg kommun

Språkvän

Beviljade medel 270 000kr

Tidigare beviljade insatser

2014

2015