Utlysning av §37 och §37a-medel

Insatser och samverkan som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122).  Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelserna har 80 miljoner kronor att fördela nationellt under 2018. Länsstyrelsen i Hallandslän kan fördela 2,26 miljoner kronor av dessa.

Sista datum för ansökan är den 6 april 2018.

 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 37a § förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

För 2018 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över sammantaget 66 miljoner kronor för ändamålet. Medlen ska lysas ut och utbetalas under 2018. Länsstyrelsen i Hallands län disponerar över    1,78 miljoner kronor av dessa.

Sista datum för ansökan är den 6 april 2018.

 Innehållsredigeraren

 Regionala tillväxtprojekt

Länsstyrelsen har medel för att stödja regionala tillväxtåtgärder. Projekten ska bidra till en hållbar utveckling där nationella mål får genomslag i länet. Jämställdhet, integration, folkhälsa och miljö ska särskilt beaktas.
Läs mer om projektstöd.

Det finns även möjligheter för stöd inom landsbygdsprogrammet och havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020.