Så kan du engagera dig i din kommun

Många är engagerade i arbetet att hjälpa asylsökande och nyanlända. Det finns många frågor om hur man bäst kan hjälpa till. Här länkar vi till de halländska kommunerna som har information för dig som vill göra en insats eller vara med i en aktivitet som bidrar till integration och inkludering.

 Information till dig som är ny i Sverige