Ersättningar till kommuner och landsting

Den ersättning som utgår till kommuner som tecknar överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn och till berörda landsting (eller motsvarande) regleras i ett antal olika förordningar. Migrationsverket ansvarar för att administrera utbetalningar till kommuner och landsting.
Vill du läsa mer om de statliga ersättningar som utgår för mottagande av ensamkommande barn så hittar du en bra sammanställning hos Migrationsverket.