Ansvarsfull alkoholservering

Länsstyrelsen stöder länets kommuner i arbetet med att minska våld och skador på och i anslutning till restauranger. Kommunerna använder metoden Ansvarsfull alkoholservering i sitt arbete.
Människor i bar

Syftet är att minska det krogrelaterade våldet, bland annat genom att förhindra servering av alkohol till berusade och servering till unga under 18 år.

Metoden har tre grundpelare:

  • Samverkan mellan myndigheter och bransch.
  • Utbildning av restaurang- och vaktpersonal.
  • Förstärkt tillsyn.

Länsstyrelsens uppdrag är att sprida, förankra och fördjupa arbetet med metoden i länets kommuner.

Kontakta oss: Helena Strömdahl, 010-224 33 55

Samordnare i kommunerna för Ansvarsfull alkoholservering Halland

Kungsbacka, Varberg och Falkenberg: Jennie Wallin, 010-219 30 62, mobil: 0723-98 10 48, e-post: jennie.wallin@rvast.se           

Halmstad, Laholm och Hylte: Lennart Engman, mobil: 070-217 45 27, e-post: lennart.engman@halmstad.se

 

Folkhälsomyndigheten är den centrala tillsynsmyndigheten, som bland annat meddelar föreskrifter och allmänna råd för tillämpningen av alkohollagen.