Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet.

Målsättningarna med Länsstyrelsens arbete är ett minskat bruk av tobak och alkohol och ett samhälle fritt från narkotika och dopning.  

Detta gör vi främst genom olika samordnande insatser på regional nivå, genom utbildning och stöd till kommuner och genom tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.  

Det finns en förordning om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet som styr ANDT-arbetet på Länsstyrelserna. Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för ANDT-frågor. Varje länsstyrelse ska i största möjliga utsträckning samordna sitt förebyggande arbete på alkohol- och tobaksområdet med den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt alkohol- och tobakslagen.

Förena, förbättra, förändra

Broschyr om ANDT-arbetetEn broschyr för dig som kommer i kontakt med frågor som rör förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, dopning eller tobak. Du kan arbeta i kommun, landsting, region, statlig myndighet eller ideell organisation. Du kan även vara politiker på lokal och regional nivå som kommer i kontakt med ANDT-frågor.

Här kan du hitta information om hur länsstyrelserna arbetar förebyggande, exempelvis genom tillsyn enligt alkohollagen
och tobakslagen. Länk till broschyren

 Content Editor

​Tonårsparlören är en handbok om ungdomar och alkohol, med föräldrar som huvudmålgrupp. Bakom handboken står IQ.

Läs den på webben

Läs den som PDF (öppnas i nytt fönster)

Lyssna på den (öppnas i nytt fönster)