Djurhållning

Kor på bete

 

Du som har verksamhet med djur, till exempel nötkreatur, grisar, hästar, biodling och hunddagis, kan behöva tillstånd.

Kommunen eller länsstyrelsen ger dig tillstånd för din anläggning. Hos länsstyrelsen får du även tillstånd till andra verksamheter med djur, till exempel hunddagis och ridskolor.

Vi kontrollerar att djurstallar uppfyller kraven på en god djurmiljö. Djurskyddslagen anger hur djurstallar ska se ut. I förprövningen granskar vi ritningar över olika typer av stallbyggnader innan de byggs för att se till att de lever upp till djurskyddslagens krav.

Djuren på landsbygden bidrar till matproduktionen men ger också möjlighet till motion och rekreation. Djurhållningen skapar även arbetstillfällen både i städer och på landsbygden, inom vitt skilda områden som jordbruk, livsmedelsindustri och turism.

Förprövning av djurstallar
Djurskyddslagen anger hur djurstallar ska se ut. Vi granskar ritningar över olika typer av stallbyggnader innan de byggs för att se till att de lever upp till djurskyddslagens krav. Läs mer om förprövning av djurstallar

Primärproduktion av foder och livsmedel
För att djuren, och i slutänden även vi människor, ska må bra är det viktigt att foder till djuren produceras, hanteras, lagras, transporteras och används på ett säkert sätt. Den så kallade primärproduktionen är första ledet i livsmedelskedjan.

Exempel på primärproduktion är odling och skörd av frukt och grönsaker, spannmål och grovfoder, uppfödning av djur och mjölkning. Primärproduktionen kontrolleras i flera led av länsstyrelsen och Jordbruksverket. Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade, och det finns regler om vilka tillsatser, läkemedel, genmodifieringar med mera som är tillåtna. Läs mer om primärproduktion.

Tillstånd för olika verksamheter med djur
Om antalet djurenheter på en produktionsplats överstiger 100 ska anmälan göras till kommunen. För djuranläggningar med 400 eller flera djurenheter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Djurenheter beräknas enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vi ger tillstånd till andra verksamheter med djur till exempel hunddagis och ridskolor. Läs mer om särskilda tillstånd för viss djurhållning.

 

 Content Editor ‭[2]‬

Det finns ersättning för extra djuromsorg för får, för suggor och för kastrering av hangrisar samt en för klövhälsovård för mjölkkor.

 Content Editor ‭[1]‬

Sedan 1 juli 2012 har Länsstyrelsen i Västra Götaland ansvar för bitillsynen i Hallands län.biodling