Jätteloka

På flera håll i Halland breder jättelokan ut sig. Den sprider sig effektivt och tränger undan andra växter och kan dessutom ge brännskador om människor får växtsaften på sig. Bekämpning är nödvändig. Det är markägaren, eller den som brukar marken, som är ansvarig för att bekämpningen blir genomförd.
Blommande jättelokor

Jättelokan är en mycket storväxt, flerårig ört. Plantan kan bli upp till tre meter hög. Jättelokan blommar i juli-augusti. En enda planta kan producera så mycket som 100 000 frön. Fröna sprider sig mycket lätt, inte minst när lokorna växer vid ett vattendrag.

Jättelokan måste bekämpas av två viktiga skäl. Lokorna växer i stora bestånd som överskuggar all annan vegetation och konkurrerar ut inhemska arter. Växtsaften innehåller dessutom ämnen som kan ge svåra brännskador, om man får den på huden och vistas i solen. Barn är speciellt utsatta.

Det är markägaren, eller den som brukar marken, som är ansvarig för att bekämpningen blir genomförd. Det är mycket viktigt att alla berörda markägare verkligen utför bekämpningen. Om lokorna växer utmed ett vattendrag och bara en del av markägarna genomför bekämpningen, kan det vara ogjort arbete eftersom det hela tiden kommer nya frön med vattnet. Kommunerna har tillsyn över att lokorna bekämpas. Skulle bekämpningen inte bli utförd, trots kommunens uppmaning, kan Jordbruksverket - i de kommuner där bekämpningsplan finns - besluta om föreläggande. 

Det finns olika sätt att bekämpa jättelokan. Läs mer här. Bekämpningen kan behöva upprepas flera gånger varje sommar, eftersom alla plantor inte blommar samtidigt. Dessutom måste man följa upp bekämpningen under flera år, eftersom fröna kan ligga i marken i minst sju år och fortfarande vara grobara. Tänk på att använda skyddskläder, så du inte får stänk i ögonen eller på huden.

Alla som hittar bestånd av jätteloka bör anmäla detta till kommunen: