Växtskydd

Länsstyrelsen arbetar för att jordbruket bedrivs på ett miljömässigt uthålligt sätt och för att miljömålen ska nås.
Bild på halländskt vetefält

Vi arbetar med information och utbildning inom flera ämnesområden som berör växtodling, exempelvis:

  • behörighetskurser för användning av växtskyddsmedel
  • andra miljöfrågor kring växtnäring, ekologisk produktion och användning av växtskyddsmedel ´
  • tillsyn av växtskadegörare och flyghavre.
  • Rådgivning om växtskydd och integrerad odling  i Greppa Näringen 

Din åker kan vara full med nyttodjur.

 Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

 

Åkerogräs hotas av utrotning

Dvärgjohannesört och grusnejlika är två arter som hotas av utrotning
Läs mer om vad du kan göra.