Infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation

Vår landsbygd kan ge avkopplande upplevelser, både i naturen och i landskap med kulturminnen och spår efter hur människor brukat markerna genom tiderna.  Här är ett stöd som utgår från detta med syftet att förbättra möjligheterna för turism och liknande.

Så ansöker du

Det är viktigt att läsa om stödet i den regionala handlingsplanen innan du ansöker. Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter länets prioriteringar. Hur ansökan prioriteras och bedöms står i den regionala handlingsplanen.Aktuell version av hela planen finns här som PDF-fil

Sök via e-tjänsten för företags- och projektstöd på Jordbruksverkets webbplats.  Din ansökan räknas som inkommen och handläggs sedan av oss på Länsstyrelsen. Läs mer om hur det går till här.

Tänk på detta:

Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av de
stödberättigande utgifterna vara övrigt nationellt offentligt stöd. Om privat aktör är sökande krävs inget övrigt nationellt offentligt stöd.

Preliminärt budgetbesked 2018-2020

Hittills inkomna ansökningar kommer att förbruka den totala budgeten som beslutats för 2014-2020.

Äldre beslutsomgångar.pdf

Projekt kan handla om detta

Det kan vara investeringar som utvecklar upplevelsenäring och landsbygdsturism, teman eller specialiserade projekt (t.ex. halländska matupplevelser), friluftsliv, kultur och kulturhistoria, idrott och hälsoverksamhet. Projekt som är miljö- och klimatmässigt hållbara och som gör att alla grupper i samhället oavsett förutsättningar kan ta del av utbudet prioriteras. Stöd kan ges för till exempel stigar och skyltning.