Infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation

Vår landsbygd kan ge avkopplande upplevelser, både i naturen och i landskap med kulturminnen och spår efter hur människor brukat markerna genom tiderna.  Här är ett stöd som utgår från detta med syftet att förbättra möjligheterna för turism och liknande.

Tänk på detta:
För att få stödet måste ni ordna 25 % medfinansiering från offentliga aktörer som till exempel kommunen.

Läs under blå "knappar" till höger innan du ansöker
Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter det som står under de blåa knapparna till höger  "Det här gäller för Halland" och "Så här bedöms din ansökan".  Det är viktigt att läsa detta före.

Sök via e-tjänsten för företags- och projektstöd på Jordbruksverkets hemsida.  Din ansökan räknas som inkommen och handläggs sedan av oss på Länsstyrelsen. Läs mer här.

Beslutsdagar och budget 2017
Outnyttjat budgetutrymme vid beslutstillfället förs till nästkommande beslutsomgång. Ansökningarna ska vara kompletta och färdighandlagda för att tas med till en beslutsomgång.

Hela budgetutrymmet för 2014-2018 är utnyttjat
Länsstyrelsen avvaktar besked om kvarstående tilldelning.

Tidigare beslutsomgångar.pdf

Projekt kan handla om detta
Det kan vara investeringar som utvecklar upplevelsenäring och landsbygdsturism, teman eller specialiserade projekt (t.ex. halländska matupplevelser), friluftsliv, kultur och kulturhistoria, idrott och hälsoverksamhet. Projekt som är miljö- och klimatmässigt hållbara och som gör att alla grupper i samhället oavsett förutsättningar kan ta del av utbudet prioriteras. Stöd kan ges för till exempel stigar och skyltning.