Bredband, service, nya jobb, infrastruktur och attraktiv landsbygd

Det finns möjlighet att söka stöd för att göra det mer attraktivt att leva och bo på landsbygden. Här finns investeringsstöd för företag som vill skapa nya jobb. Stöd för snabbare bredband och för att ge bättre lokal service beskrivs här. Det finns också möjlighet att söka stöd för idrotts- och fritidsanläggningar samt småskalig infrastruktur för dagliga förflyttningar på landsbygden. Stöd finns även för att göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för allmänheten.

Nu kan du söka:
investering för att skapa nya jobb, beslut fattas vissa datum och de kommer att publiceras här.

investering i småskalig infrastruktur,  Länsstyrelsen tar beslut efterhand som ansökningarna kommer in.

investeringar i service på landsbygden,  Länsstyrelsen tar beslut efterhand som ansökningarna kommer in.

investering i infrastruktur för rekreation och turistinformation, 
beslut fattas vissa datum och de kommer att publiceras här.

projekt för utveckling av natur- och kulturmiljöer eller kulturhistoriskt värdefulla byggnader/hembygdsgårdar, beslut fattas vissa datum och de kommer att publiceras här.

Stöd för bredband . Vi meddelar datum för beslutsomgångar och ansökningsperioder här.

Det går fortfarande att söka men det är osäkert hur många ansökningar de nya pengarna räcker till. Läs mer om e-ansökan Jordbruksverkets hemsida. Det finns här.

 Så här bedöms ansökan

Din ansökan bedöms efter vad som prioriteras för att nå målen med landsbygdsprogrammet och utifrån regionala prioriteringar och behov. Ansökan poängsätts och jämförs med andra ansökningar som skickats in under samma ansökningsperiod. Ansökningarna handläggs löpande eller i beslutsomgångar. Kompletta ansökningar kommer att rangordnas inbördes och beviljas stöd så långt budgeten räcker för aktuell beslutsomgång.

Räkna så här: Lägg ihop poäng med +. Inget + betyder att poängen enbart räknas om nivån är uppfylld. Inom ett kriterium fås högst 5 poäng. Totala poängen i ett kriterium multipliceras med viktningen, t.ex. 5x20 ger 100 poäng. Minst två kriterium måste få poäng.

Läs mer under varje stöd, se "blå knappar" till höger på varje sida.