Stöd till bredband

Stödet ges för att upprätta, förbättra och utvidga passiv bredbandsinfrastruktur och för att kunna erbjuda ett snabbt bredband. Stödet syftar till att öka tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på bredband på landsbygden.

Syftet är att gynna de delar där marknaden inte planerar att bygga. Kommunerna och Region Halland har tillsammans ansvaret för att samordna utbyggnaden inom ramen för den regionala bredbandsstrategin.

Offentligt samråd med marknaden för bredband

Har du planerat att bygga ut bredband utan stöd inom hela eller delar av något av områdena som du ser här till, kan du kontakta Länsstyrelsen i Hallands län. Länsstyrelsen kommer att be dig styrka dina utbyggnadsplaner med projekteringsunderlag.

Så här ansöker du

Ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst. Efter att ansökan har kommit in kan investering påbörjas men det är på egen risk eftersom det ännu inte har tagits något beslut hos oss.

Hur ansökan prioriteras  och bedöms står i den regionala handlingsplanen. Aktuell version av hela planen finns här som PDF-fil.

Övrigt att tänka på innan ansökan

Jordbruksverket har skärpt reglerna kring ansökan om stöd. Det ges inte stöd för

  • en utgift med fakturadatum eller inköpsdatum på kvitton före det datum som  ansökan har kommit in till länsstyrelsen.
  •  en utgift som har betalts eller börjat betalas innan ansökan om stöd kom in till länsstyrelsen.

Båda punkterna gäller för hela investeringen.

Vilket underlag som behövs finns listat på Jordbruksverkets hemsida med allmän information om stödet.  Läs här om hur ansökan poängsätts.

Beslutsdag för ansökningar inkomna  till och med 30 april 2018

Dessa ansökningar, kompletta, kommer att beslutas den 31 augusti 2018. Budget är inte fastställd, meddelas efter beslut av kommissionen våren 2018. Inkomna ansökningar om stöd kan inte beslutas innan detta besked.

Genomförda beslutsomgångar

2017 extra beslutsdagar och budget

Jordbruksverket fördelade ytterligare medel 25 oktober 2016. Läs pressmeddelande på Jordbruksverkets hemsida. Ärende som inte blivit handlagda 2016 hanteras även under 2017. Outnyttjat budgetutrymme vid beslutstillfället förs till nästkommande beslutsomgång. Ansökningarna ska vara kompletta och färdighandlagda för att tas med till en beslutsomgång.

Du behöver söka samråd med din kommun

Här finns några kommuners adresser som tar emot samrådsblanketten:

Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret, mark- och exploatering Box 153 301 05 Halmstad

Kungsbacka kommun: bredband@kungsbacka.se 

 Bredbandskartor för offentligt samråd med marknaden. Inkomna ansökningar i ansökningsomgång 1 (september 2014 – 30 april 2015) Publiceringsdatum, se varje ansökan

FALKENBERG

HALMSTAD

Sökanden: IP-Only Networks AB Projekt: Östra Halmstad
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 2018-05-09

PTS Bredbandskarta Halmstad Östra

HYLTE  

LAHOLM

Sökanden: Skanova Aktiebolag
Projekt: Fibernät Fågelsång
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 2018-05-02

Bredbandskartan Fågelsång.pdf

VARBERG

Sökanden: Åkulla Fibernät Ekonomisk förening
Projekt: Grimeton-Mjöavad
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 2018-05-02

Bredbandskarta

KUNGSBACKA