Stöd till bredband

Stödet ges för att upprätta, förbättra och utvidga passiv bredbandsinfrastruktur och för att kunna erbjuda ett snabbt bredband. Stödet syftar till att öka tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på bredband på landsbygden.

Syftet är att gynna de delar där marknaden inte planerar att bygga. Kommunerna och Region Halland har tillsammans ansvaret för att samordna utbyggnaden inom ramen för den regionala bredbandsstrategin.

Offentligt samråd med marknaden för bredband
Har du planerat att bygga ut bredband utan stöd inom hela eller delar av något av områdena som du ser här på hemsidan, kan du kontakta Länsstyrelsen i Hallands län. Länsstyrelsen kommer att be dig styrka dina utbyggnadsplaner med projekteringsunderlag.

2017 extra beslutsdagar och budget
Jordbruksverket fördelade ytterligare medel 25 oktober 2016. Läs pressmeddelande på Jordbruksverkets hemsida. Ärende som inte blivit handlagda 2016 hanteras även under 2017. Outnyttjat budgetutrymme vid beslutstillfället förs till nästkommande beslutsomgång. Ansökningarna ska vara kompletta och färdighandlagda för att tas med till en beslutsomgång. Budgeten är 33 miljoner.

Beslutsdag för ansökningar inkomna  t.o.m. 30/4 och 31/8 2015
Dessa ansökningar, kompletta, kommer att beslutas den 15 februari 2017.

Beslutsdag för ansökningar inkomna  t.o.m. 31/12 2015
Dessa ansökningar, kompletta, kommer att beslutas den 30 juni 2017.

Beslutsdag för ansökningar inkomna  t.o.m. 13/3 2017
Dessa ansökningar, kompletta, kommer att beslutas den 30 november 2017.

Det går att söka
Det går att lämna in en ansökan. Som du kanske förstår är det många ansökningar som kommer att behandlas före. 

Ansökan
Ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst. Efter att ansökan har kommit in kan investering påbörjas men det är på egen risk eftersom det ännu inte har tagits något beslut hos oss.

Hur ansökan prioriteras  och bedöms står under de  blå knappar "Det här gäller för Halland" och "Så här bedöms din ansökan" till höger. Under knapparna finns viktig text att läsa före ansökan och det är utdrag ur den regionala handlingsplanen. Ansökan måste få poäng enligt minst två urvalskriterier. Aktuell version av hela planen finns här.

Övrigt att tänka på innan ansökan
Jordbruksverket har skärpt reglerna kring ansökan om stöd. Det ges inte stöd för

  • en utgift med fakturadatum eller inköpsdatum på kvitton före det datum som  ansökan har kommit in till länsstyrelsen.
  •  en utgift som har betalts eller börjat betalas innan ansökan om stöd kom in till länsstyrelsen.

Båda punkterna gäller för hela investeringen.

Vilket underlag som behövs finns listat på Jordbruksverkets hemsida med allmän information om stödet.  Läs här om hur ansökan poängsätts.

Du behöver söka samråd med din kommun
Här finns några kommuners adresser som tar emot samrådsblanketten:

Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret, mark- och exploatering Box 153 301 05 Halmstad

Kungsbacka kommun: bredband@kungsbacka.se

 

 

 Från regional handlingsplan

Gäller för Halland 

Bedömning 

 Bredbandskartor för offentligt samråd med marknaden. Inkomna ansökningar i ansökningsomgång 1 (september 2014 – 30 april 2015) Publiceringsdatum, se varje ansökan

FALKENBERG

HALMSTAD

HYLTE  

KUNGSBACKA

Sökanden: Stöd för fiberutbyggnad i Gällinge by och Munkatorp ekonomisk förening
Projekt: Gällinge by och Munkatorp ekonomisk förening 
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20170403
Bredbandskartan Gällinge-Munkatorp

LAHOLM

Sökanden: Svenska Stadsnät
Projekt: Mästocka Landsbygdsfiber
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20170307
PTS Bredbandskartan Mästocka

Sökanden: Svenska Stadsnät
Projekt: Skogås Landsbygdsfiber
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20170307
PTS Bredbandskartan Skogaby

Sökanden: Svenska Stadsnät
Projekt: Ysby Landsbygdsfiber
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20170307
PTS Bredbandskartan Ysby

Sökanden: IP-Only Networks AB
Projekt: Fiber i Hasslöv
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20170403
PTS Bredbandskartan Hasslöv 2017-03-30.pdf


VARBERG