Investering för att skapa nya jobb

Så här ansöker du

Det är viktigt att läsa om stödet i den regionala handlingsplanen innan du ansöker. Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter länets prioriteringar. Hur ansökan prioriteras och bedöms står i den regionala handlingsplanen.Aktuell version av hela planen finns här som PDF-fil

Ansökan görs via e-tjänsten för företags- och projektstöd på Jordbruksverkets webbplats. Läs mer här.

Preliminärt budgetbesked 2018-2020

Hittills inkomna ansökningar kommer att förbruka den totala budgeten som beslutats för 2014-2020.

2018 extra beslutsdagar och budget

De ärenden som inte blivit handlagda enligt tidigare beslutsomgångar hanteras även under 2018. Outnyttjat budgetutrymme vid beslutstillfället förs till nästkommande beslutsomgång. Ansökningarna ska vara kompletta och färdighandlagda för att tas med till en beslutsomgång.

Extra beslutsdag för ansökningar inkomna  t.o.m. 31 juli 2016

Dessa ansökningar, kompletta, kommer att beslutas den 31 maj 2018.

Tidigare omgångar.pdf

Investeringen kan handla om detta

Syftet med stödet är att bredda verksamheten i jordbruks- och trädgårdsföretag och att främja utvecklingen av små företag så att det blir fler arbetstillfällen. Du kan söka stöd för till exempel investeringar i anläggningar, maskiner och tjänster för turism, tillverkning, detalj- och partihandel, restaurang, kultur och nöjen, hantverk, omsorgsverksamheter.

Du kan däremot inte få stöd för investeringar inom jordbruks- och trädgårdsföretag.

Behöver du göra en energismart investering? Läs här.

 Från regional handlingsplan

Fler jobb, annan verksamhet 

Bedömning 

 

Turism och kajaker