Investering för att skapa nya jobb

Ansökan görs via e-tjänsten för företags- och projektstöd. Läs mer här.

Läs under blå "knappar" till höger innan du ansöker
Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter det som står under de blåa knapparna till höger  "Det här gäller för Halland" och "Så här bedöms din ansökan".  Det är viktigt att läsa detta före.

2017 extra beslutsdagar och budget
Ärende som inte blivit handlagda 2016 hanteras även under 2017. Outnyttjat budgetutrymme vid beslutstillfället förs till nästkommande beslutsomgång. Ansökningarna ska vara kompletta och färdighandlagda för att tas med till en beslutsomgång.

Extra beslutsdag för ansökningar inkomna  t.o.m. 18/1 2017
Dessa ansökningar, kompletta, kommer att beslutas den 31 oktober och 30 november 2017. Budget är 7 500 000.

 Tidigare beslutsomgång.pdf

Investeringen kan handla om detta
Syftet med stödet är att bredda verksamheten i jordbruks- och trädgårdsföretag och att främja utvecklingen av små företag så att det blir fler arbetstillfällen. Du kan söka stöd för till exempel investeringar i anläggningar, maskiner och tjänster för turism, tillverkning, detalj- och partihandel, restaurang, kultur och nöjen, hantverk, omsorgsverksamheter.

Du kan däremot inte få stöd för investeringar inom jordbruks- och trädgårdsföretag.

Behöver du göra en energismart investering? Läs här.

 

Turism och kajaker

 Från regional handlingsplan

Fler jobb, annan verksamhet 

Bedömning