Lokalt Ledd Utveckling - LLUH

Lokalt Ledd Utveckling är det nya namnet för att arbeta med leadermetoden i Sverige. Det kommer att fortsätta finnas leaderområden i nästan hela landet, nytt är att dessa områden kan samla upp till fyra fonder i en utvecklingsstrategi. Regering och kommission hoppas genom detta uppnå förstärkta synergier genom fonderna, men leadermetoden förblir densamma. De fonder som är möjliga att arbeta med är Landsbygdsfonden, Havs- och fiskerifonden, Regionalfonden och Socialfonden. Oavsett fond ska områden som arbetar på detta sätt kallas leaderområden, alltså även f.d. fiskeområden.

Lokalt Ledd Utveckling Halland - LLUH

LLUH är ett av åtta områden i landet som prioriterats i samtliga fyra fonder. LLUH utgår från det lokala initiativet och den lokala drivkraften. Målet för verksamheten i länet är att öka antalet innovationer, konkurrenskraften och sysselsättningen, samt att göra Halland till en mer välkomnande och attraktiv livsplats. Fler olika människor ska känna sig välkomna, eftersom framgångsrika regioner attraherar alla typer av människor. Grunden till detta ser LLUH är ett konkurrenskraftigt näringsliv som skapar möjlighet till sysselsättning för befolkningen. De sex insatsområden är: entreprenörskap och innovation, besöksnäring, sociala innovationer och innovativa servicelösningar, boende och byggnation, infrastruktur och resande samt samhällsutveckling och byutveckling.

Lokalt Ledd Utveckling Halland är den aktör som kommer att arbeta med leadermetoden i länet.

LLUH kommer att stödja lokala grupper bland annat genom projektstöd. Stöd kommer att vara möjliga inom fyra fonder. I Halland har bildats ett område Lokalt Ledd Utveckling Halland som förutom länet omfattar församlingarna runt Bolmen. En strategi finns för 2014-2020 "Ett rikare Halland genom lokala initiativ". Du kan läsa mer på Lokalt Ledd Utveckling Hallands hemsida.