Investeringar inom jordbruk och trädgård

Investerings- och startstöd inom jordbruk och trädgård syftar bland annat till att öka konkurrenskraften för företag på landsbygden. Det kan gälla att bredda verksamheten, att skapa och utveckla små företag och arbetstillfällen. Genom stöd till stängsel mot rovdjur ska betesdrift även kunna finnas i områden med rovdjur.
eu bidrag

Här finns vilka stöd du kan söka under programperioden.  

 Läs mer här om ansökan via e-tjänst och hur du kan komma att behöva komplettera din ansökan.

 Så här bedöms ansökan

Din ansökan bedöms efter vad som prioriteras för att nå målen med landsbygdsprogrammet och utifrån regionala prioriteringar och behov. Ansökan poängsätts och jämförs med andra ansökningar som skickats in under samma ansökningsperiod. Ansökningarna handläggs löpande eller i beslutsomgångar. Kompletta ansökningar kommer att rangordnas inbördes och beviljas stöd så långt budgeten räcker för aktuell beslutsomgång.

Räkna så här: Lägg ihop poäng med +. Inget + betyder att poängen enbart räknas om nivån är uppfylld. Inom ett kriterium fås högst 5 poäng. Totala poängen i ett kriterium multipliceras med viktningen, t.ex. 5x20 ger 100 poäng.

Läs mer under varje stöd, se "blå knappar" på varje sida.