Energi- och klimatinvesteringar

Stöden används för att investera i förnybar energi, biogas från gödsel och för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak.

solen

Sök nu via  e-tjänsten  på Jordbruksverkets hemsida. 

Är du lantbrukare?

Då  kan du söka alla fyra stöden som finns under flikarna till vänster. Om du planerar en investering för gårdens verksamhet så är det något av de två stöden inom jordbruk och trädgård som du kan söka. Det kan gälla:

energieffektivisering, odling av energigrödor eller att göra investeringar som för att minska utsläppen av växthusgaser och ammoniak
Om gården har ett överskott av energi att sälja, så är det:
förnybar energi  eller gödselbaserad biogas .

Är du annan landsbygdsföretagare?

Då kan du söka stöd för  förnybar energi eller gödselbaserad biogas.

Stöd för drift av gödselbiogasanläggningar:

Det går att söka löpande 2016-2023 hos Jordbruksverket. Läs mer här.

Rådgivning energi och klimat:

Är du med i Greppa näringen kan du får rådgivning som till exempel Energikollen eller Klimatkollen. Läs mer om rådgivning för energi och klimat

Energikontoret har också rådgivning.

 

Så här bedöms din ansökan

Din ansökan bedöms efter vad som prioriteras för att nå målen med landsbygdsprogrammet och utifrån regionala prioriteringar och behov. Ansökan poängsätts och jämförs med andra ansökningar som skickats in under samma ansökningsperiod. Ansökningarna handläggs löpande eller i beslutsomgångar. Kompletta ansökningar kommer att rangordnas inbördes och beviljas stöd så långt budgeten räcker för aktuell beslutsomgång.

Räkna så här

 Lägg ihop poäng med +. Inget + betyder att poängen enbart räknas om nivån är uppfylld. Inom ett kriterium fås högst 5 poäng. Totala poängen i ett kriterium multipliceras med viktningen, t.ex. 5x20 ger 100 poäng. Minst två kriterium måste ge poäng. Läs mer under varje stöd, se "blå knappar" på varje sida.

 

 

 Andra stöd för klimatinvesteringar för företagare att söka

klimatklivet 

För perioden 2016-2018 kommer det vara fyra ansökningsomgångar per år. 

 

Energi- och klimatsatsningar för företag

 Här har vi samlat information om energi- och klimatstöd till företagare