Skog med miljöåtgärder

Åtgärderna startar januari 2016 och det är Skogsstyrelsen som ansvarar för åtgärderna.

 

Ädellöv i betesmark

Det finns tre stöd med inriktning på skog:

  • Kompetensutveckling och rådgivning (100 miljoner kronor)
  • Skogens miljövärden (100 miljoner kronor)
  • Samarbete inom miljö (80 miljoner kronor)