Investeringar och projekt inom landsbygd

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, en modern landsbygd och aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur.

 

Vår i Halland, foto Jörgen Olsson

Så söker du stöd 

Du söker via e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats. Vad du kan få stöd för finns beskrivet som exempel under respektive stöd på våra sidor här men vi har även länkat vidare till motsvarande sidor hos Jordbruksverket. Där finns viktig kompletterande information. I dokumentet nedan hittar du information kring vad du ska tänka på för att söka stöd i landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.

Läs det här före ansökan:

Det är viktigt att läsa om stödet i den regionala handlingsplanen innan du ansöker. Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter länets prioriteringar. Hur ansökan prioriteras och bedöms står i den regionala handlingsplanen. 

Regional handlingsplan (gäller från och med den 4 april 2018)

Nytt i Regional handlingsplan 2018 Halland 4 april.pdf

Din ansökan måste få poäng enligt minst två urvalskriterier. 

Att tänka på när du gör en ansökan i landsbygdsprogrammet.pdf

Du kan läsa mer om stöden genom att klicka på någon av flikarna till vänster. Här kommer viktig information finnas efterhand som till exempel datum för ansökan och beslutsomgångar. Jordbruksverkets kundtjänst svarar på frågor 0771-223223 eller ring våra handläggare som anges under respektive flik för stöden.

Lantbruksnytt

Här kan du läsa vår tidning Lantbruksnytt

lantbruksnytt 

 

 

 Aktuell information från Jordbruksverket