Investeringar och projekt inom landsbygd

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, en modern landsbygd och aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur.

 

Vår i Halland, foto Jörgen Olsson

Sök stöd 
Du söker via e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida. Vad du kan få stöd för finns beskrivet som exempel under respektive stöd på våra sidor här men vi har även länkat vidare till motsvarande sidor hos Jordbruksverket. Där finns viktig kompletterande information. I dokumentet nedan hittar du information kring vad du ska tänka på för att söka stöd i landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.

Läs det här före ansökan:
Vilka ansökningar som prioriteras i Halland kan du läsa om  under fliken för varje stöd. Se stora blå knappar "Det här gäller för Halland" och "Så här bedöms din ansökan"Under knapparna finns viktig text att läsa före ansökan och det är utdrag ur den regionala handlingsplanen.  Beslutad version av hela planen finns till höger. Den kommer att uppdateras varje år. Till höger finns den som  gäller från och med 1 januari 2017. Din ansökan måste få poäng enligt minst två urvalskriterier. 

Att tänka på när du gör en ansökan i landsbygdsprogrammet.pdf

Du kan läsa mer om stöden genom att klicka på någon av flikarna till vänster. Här kommer viktig information finnas efterhand som till exempel datum för ansökan och beslutsomgångar. Jordbruksverkets kundtjänst svarar på frågor 0771-223223 eller ring våra handläggare som anges under respektive flik för stöden.

 

Konferens om framtidens landsbygd 8 februari 2017

Lantbruksnytt

Här kan du läsa vår tidning Lantbruksnytt

lantbruksnytt 

 

 

 Aktuell information från Jordbruksverket