Jordbrukarstöd 2007-2014

Det är bara våtmarker som fortfarande går att söka från denna perioden.
Höstbruk