Jordbrukarstöd

Stöd till jordbruket finns som gårdsstöd, regionala stöd, djurbidrag , stöd för miljövänligt jordbruk, företagsstöd  samt projektstöd. Syftet med stöden är att de ska bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.
Höstbruk

Under 2015 startar huvuddelen av ett nytt landsbygdsprogram. Dessutom startar tre helt nya direktstöd; förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreatursstöd.

Lantbruksenheten i Halmstad hanterar och beslutar årligen i cirka   13 000 ärenden i de olika stödformerna. Sammanlagt tillförs de halländska lantbrukarna cirka 350 miljoner kronor/år genom de olika stöden.

Villkoren för varje stöd regleras av EU, regeringen och Jordbruksverket. Vid ansökan förbinder sig brukaren att uppfylla stödvillkoren. Att detta sker följs upp av landsbygdsenheten genom handläggning, administrativa kontroller och kontroller i fält.