Jordbrukarstöd 2015-2020

Stöd till jordbruket finns som direktstöd, miljöersättningar och ersättningar för ekologisk odling. Syftet med stöden är att de ska bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.

traktor

Landsbygdsprogrammet 2015-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Vad som gäller för investeringar i Halland kan du läsa här. Förutom gårdsstöd finns tre direktstöd; förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreatursstöd. 

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning.

För att förstärka arbetet med djurvälfärd kan du få ersättning när du gör lite mer. Du kan få ersättning för extra djuromsorg för får, ersättning för extra djuromsorg för suggor och ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Läs mer om djurvälfärdsersättningar hos Jordbruksverket.

Lantbruksenheten i Halmstad hanterar och beslutar årligen i cirka 13 000 ärenden i de olika stödformerna. Sammanlagt tillförs de halländska lantbrukarna cirka 350 miljoner kronor per år genom de olika stöden.

Villkoren för varje stöd regleras av EU, regeringen och Jordbruksverket. Vid ansökan förbinder sig brukaren att uppfylla stödvillkoren. Att detta sker följs upp av landsbygdsenheten genom handläggning, administrativa kontroller och kontroller i fält.

 Content Editor

​Jordbrukarstöd 2007-2014
Det är bara våtmarker som fortfarande går att söka från denna period. Här hittar du mer information om skötsel av våtmarker >>