Havs- och fiskeriprogrammet             2014-2020

Programmet är öppet för ansökan. De övergripande målen är att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser och att främja sysselsättning.

Det finns 1,5 miljarder kronor i havs- och fiskeriprogrammet för Sverige.
fiskehamn

Du kan läsa på Jordbruksverkets webbplats om vilka stöd som finns att sök för fiske och vattenbruk. Ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst.

Läs mer om fiskerinäringen på vår webbplats.