Stöd inom lantbruk och landsbygd

Kossa

Vill du utveckla din verksamhet på landsbygden eller inom vattenbruk? Här finns stöd och hjälp.

Det är möjligt att söka våra jordbrukarstöd, företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar via e-tjänst.

Vi tar emot ansökningar om EU-stöd och handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden och vattenbruket går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang. Detta för att göra det lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Från 1 januari har vi ny postadress

Ärenden som gäller jordbrukarstöden

Länsstyrelsen i Hallands län, FE 5, Box 204, 826 25 Söderhamn

Ärenden som gäller Projekt- och företagsstöd

Länsstyrelsen i Hallands län, FE 26, Box 204, 826 25 Söderhamn

 

 Sök jordbrukarstöd via SAM Internet mellan 22 feb - 4 maj

SAM internet

 Nyheter från landsbygdsnätverket

Logga landsbygdsnätverket

 Vår tidning Lantbruksnytt

Lantbruksnytt