Rådgivning och kurser

Utbildning

​Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta?

Vi har kurser och rådgivning inom bland annat:

  • behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel,
  • biodling,
  • ekologisk produktion,
  • Greppa Näringen,
  • kommersiell service,
  • Ett rikt odlingslandskap,
  • skapa nya jobb.

Det finns projekt för kompetensutveckling, rådgivning samt information och demonstration inom Ekologisk produktion, Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap, Kommersiell service och Nya jobb.

Här finns korta beskrivningar på genomförda och pågående projekt:  

Länsstyrelsens projekt 2015-2019 uppdaterad juli 2017 .pdf

Europeiska jordbruksfonden finansierar 40,60 % av kostnaderna.

Målet är att underlätta för landsbygdsföretagare att arbeta mot miljömålen och för en levande landsbygd. Verksamheten består av kurser, enskild rådgivning, fältvandringar, nyhetsbrev, studiecirklar och studieresor mm med olika teman. Via Kalendern till höger kan du se vad som är aktuellt just nu.

Målgruppen är personer sysselsatta inom lantbruks- och trädgårdsnäringen, företag på landsbygden, företagsnätverk och föreningar som har sin verksamhet och sina medlemmar på landsbygden. Det kan handla om generell landsbygdsutveckling eller om mer specifika områden. Kompetensutveckling kan också vara folkbildning för landsbygdens invånare. Verksamheten finansieras helt eller delvis av EU och svenska staten.

Till vänster kan du välja vilket område du är intresserad av och vill läsa mer om. Länsstyrelsens upphandlingar och utlysningar inom området kan du läsa mer om här. När du kommer till den sidan, läs i vänstermenyn.

Jordbruksverket kommer att arbeta med konkurrenskraft samt djurvälfärd och korta livsmedelskedjor.  De kommer även att utlysa att anordna kompetensutveckling. Här kan du läsa om Jordbruksverkets aktuella utlysningar.

Kalender

​Utbildningar, seminarier, kurser och temadagar. Länsstyrelsen arrangerar många olika aktiviteter. Ta gärna en koll i vår kalender

 Rådgivning om tvärvillkor

​Nu kan du som lantbrukare köpa rådgivning om tvärvillkor. Du betalar bara 30 procent av kostnaden. Resten bekostas av landsbygdsprogrammet via Jordbruksverket. 

En rådgivare kommer ut till din gård och går igenom tvärvillkors-punkter och ger råd om hur du kan rätta till eventuella brister.

I Halland är det LRF Konsult som genomför rådgivningen om tvärvillkor. Ring Jonas Nilsson 035-18 29 30 om du är intresserad!

 Greppa näringen

 

 Europeiska jordbruksfonden

EU-logga