Lantbruk och landsbygd

Jordbrukslandskap i Halland

Här hittar du information om hur du söker stöd och ersättning och om hur EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer. 

Hur det är upplagt i Halland finns beskrivet i den regionala handlingsplanen.Beslutad 19 feb m instruktioner Halland RHP 2018.pdf  Nyheter i regional handlingsplan 2018 version beslutad 19 februari.pdfMer om vilka stöd du kan söka och hur din ansökan bedöms finns under landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Länsstyrelsens upphandlingar och utlysningar inom områdena klimat och miljö

 

Vad vill du göra?

Söka stöd inom landsbygd

 

Söka stöd inom hav och fiske

 

Få hjälp och rådgivning

Veta mer om växtskydd

Halländskt livsmedelsprogram


Livsmedelsprogram för Halland (som PDF, 1,36 MB)

Regeringen har också enats kring en nationell livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan.

Mer information om det regionala arbetet finns på Arena Grön tillväxt.

 

EU-flagga

Fler möjligheter:​

Samtliga EU-fonder

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev

Innovation? Beställ nyhetsbrev

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Kalender

​Utbildningar, seminarier, kurser och temadagar. Länsstyrelsen arrangerar många olika aktiviteter. Ta gärna en koll i vår kalender