Lantbruk och landsbygd

Jordbrukslandskap i Halland

Här hittar du information om hur du söker stöd och ersättning och om hur EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer. 

Hur det är upplagt i Halland finns beskrivet i den regionala handlingsplanen som uppdateras varje år. Mer om vilka stöd du kan söka och hur din ansökan bedöms finns under landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Länsstyrelsens upphandlingar och utlysningar inom områdena klimat och miljö hittar du här.

 

Vad vill du göra?

Söka stöd inom landsbygd

 

Söka stöd inom hav och fiske

 

Få hjälp och rådgivning

 

Veta mer om växtskydd

 

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
E-post: halland@lansstyrelsen.se

 Content Editor ‭[2]‬

Regeringen har den 16 januari 2017 enats kring en nationell livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan. Samtidigt tar vi i Halland arbetat med att ta fram ett nytt handlingsprogram för livsmedel i vår region. Målen för arbetet är att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelskedjan, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Mer information om det regionala arbetet arbetet finns på Arena Grön tillväxt. Eller läs om senaste steget "Handslaget".

Kalender

​Utbildningar, seminarier, kurser och temadagar. Länsstyrelsen arrangerar många olika aktiviteter. Ta gärna en koll i vår kalender

EU-flagga