Miljömålskonferens 2018

Välkommen till årets Miljömålskonferens fredagen den 26 januari. Konferensen hålls i Varberg och årets fokusområde är samhällsbyggande.
Pojke klättrar

För 14:e året bjuder Länsstyrelsen in till årlig miljömålskonferens. Tillsammans med inbjudna talare sätter vi fokus på frågor kopplade till samhällsbyggande och ekosystemtjänster samtidigt som det aktuella läget för miljömålen redovisas.

Länk till inbjudan med program (pdf).

Praktisk information

Tid: Fredagen den 26 januari 2018 kl. 9.00 - ca 15.20

Plats: Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24-26

Målgrupp: Kommunala och regionala politiker och tjänstemän, personer som beslutar om eller arbetar med exploatering, byggande eller underhåll av fastigheter samt bygg-företag, privata markexploatörer, landskapsarkitekter, arkitekter, konsulter, intresseorganisationer och andra intresserade.

Konferensavgift: 500 kr (exkl. moms). Fika och vegetarisk lunch ingår. Anmälan är bindande. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega. 

Res miljövänligt till konferensen

Vi vill uppmuntra miljövänligt resande. Uppge vid anmälan att du åker kollektivt så bjuder Hallandstrafiken på resan till och från konferensen i form av ett endagskort. Kortet gäller för resor inom länet med Hallandstrafikens tåg och bussar. Konferensens starttid passar ihop med Öresundståg som inkommer 8:24 söderifrån och 8:34 norrifrån. Efter konferensen går Öresundståg söderut 15:34 och norrut 15:52.

Vid behov finns även möjlighet till p-plats. Stadshotellet har en särskild parkering för elbilar. Se mer info här.

 

Den 2 februari hålls ett fördjupande seminarium på Halmstads slott med samtal kring Örebro kommuns samhällsbyggnadsmodell - "Örebro-modellen"-. Seminariet vänder sig till inbjudna från kommuner och region.