Temadag om prostitution och människohandel

Temadagen riktar sig till personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, rättsväsendet och idéburna organisationer.

Programpunkter:

Temadagen kommer på olika sätt att beröra ämnet sex mot ersättning och människohandel. De tre föreläsarna kommer att presentera arbetssätt för att möta och fånga upp målgrupperna, såväl flickor som pojkar och transpersoner.

  • Vilka arenor används för att köpa och sälja sex?
  • Hur kan yrkesverksamma och ideella krafter ställa frågor om sex mot ersättning?
  • Hur kan yrkesverksamma och ideella krafter möta och ge stöd till personer med erfarenhet av sex mot ersättning?
  • Hur fångar vi upp människor utsatta för människohandel

Praktisk information:

Tid: Onsdagen den 15 november 2017 klockan 915.-15.45. Fika serveras från och med 8.45. För och eftermiddagsfika ingår, lunch på egen hand.

Lokal: Folkets hus, Magasinsgatan 17, Varberg.

Anmälan: Via länk nedan.

Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 10 november 2017.

Temadagen är kostnadsfri.

Schema:

8.45 Kaffe/te och smörgås serveras

9.15-10.15 Mikamottagningen och regionskoordinatorns   uppdrag och verksamhet, Åsa Ekman

10.15-10.30 Paus

10.30-11.45 Människohandel, manual, Endrit Mujaj

11.45-13.00 Lunch på egen hand

13.00-14.00 Sex mot ersättning, "Jag vill inte tystas längre"att möta ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning presenteras av Madeleine Söderberg

14.00-14.20 Eftermiddagsfika

14.20-15.45 Fortsättning

15.45 Avslutning

Presentation av föreläsarna:

Åsa Ekman är socionom och arbetar på Mikamottagningen. Det är en verksamhet i Göteborgs stad som vänder sig till personer som har erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.
Mikamottagningen har ett regionskoordinatoruppdrag gällande människohandel för sexuella ändamål i Västsverige.

Madeleine Söderberg arbetar på Länsstyrelsen i Jönköpings län, med frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Madeleine var en av två ansvariga för studien Osynlig synlig verklighet – prostitution i Jönköpings län som publicerades 2015. Hon har närmast tagit fram utbildningsmaterialet "Jag vill inte tystas längre" att möta och ge stöd till ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning.

Endrit Mujaj arbetar som utvecklingsledare vid Länsstyrelsen i Stockholms län med nationell samordning mot prostitution och människohandel. Under dagen kommer han presentera det nationella arbetet mot prostitution och människohandel och gå igenom en manual som yrkesverksamma kan använda när man misstänker att någon utsatts för människohandel.