Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap

Torsdagen den 19 oktober kl. 09.00 väntar ett intressant program på Scandic Hallandia i Halmstad. Temat för dagen är problematiken med grundvattennivåer som delar av länet erfarit under 2017, för att inleda detta kommer Pär Aleljung från Livsmedelsverket för att tala om utmaningar för vårt viktiga vatten. Vi följer upp med det lokala och regionala perspektivet där Laholmsbuktens VA, Halmstad kommun, Laholms kommun och Länsstyrelsen berättar om sitt arbete med de låga grundvattennivåerna. Vi avslutar föreläsningarna med en informativ presentation av Hans Ekåsen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om den nationella CBRNE-strategin.

Program

09.00—09.30Samling med kaffe
09.30—09.45Inledning av Niklas Nordgren
-Introduktion nya medlemmar, omvärldsbevakning
09.45—11.15Utmaningar nu och i framtiden för vårt viktiga vatten—Pär Aleljung, Livsmedelsverket
11.15—12.15Lunch
12.15—13.30Erfarenheter från det lokala och regionala arbetet med grundvattensituationen—LBVA, Halmstad kommun, Laholms kommun och Länsstyrelsen i Hallands län
13.30—14.15Sveriges säkerhet utifrån SÄPO:s uppdrag, Anders Thornberg, Säkerhetspolischef
14.15—14.30Fika
14.30—15.20Den nationella CBRNE-strategin—Hans Ekåsen, MSB
15.20—15.30Planerade projekt inom regionala rådet med avslutning
-planerade projekt, utbildningar, övningar

Plats

Scandic Halmstad

Tid

Kl. 09.00 - 15.30